Välkommen till startsidan för alla fotbollszoner i Stockholm

Stockholms Fotbollförbund och har under 2017 valt att dela in sina föreningar i geografiska zoner. Stockholmsidrotten väljer då att låta sina fotbollskonsulenter jobba efter samma plan.

I samband med vår, Stockholms Fotbollförbunds, översyn av Idrottslyftet (på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet) har en uppdelning av Stockholms barn- och ungdomsföreningar skett i 17 zoner (se vänsterspalten).

Syfte: Syftet är att sprida aktuell information, skapa samsyn om spelarutbildning och skapa utbildningssamarbete i zonen.
Förhoppningen är att samarbetet kring Idrottslyftskurser kommer innebära att vi fullt ut använder Idrottslyftsmedlen och fyller kurserna med deltagare. Det handlar också om att föreningens ledare får nära till utbildning. Syftet är också att hitta gemensamma frågor att samarbeta kring.

Uppstart: Stockholms Fotbollförbund och Stockholmsidrotten startar nu upp arbetet i dessa zoner med att träffa föreningarnas förtroendevalda. Zonens första aktivitet är att informera om Idrottens nya strategi samt informera om det nya zontänket med gemensamma utbildningar och samarbeten. Här erbjuds samma målgrupp även en teoretisk utbildning i Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan. Detta för att föreningarnas förtroendevalda ska ha samma information som deras ledare som går Svenska Fotbollförbundets C- och B-Diplomutbildningar.

”Samordnare”: Arbetet i varje zon sköts/leds av konsulent från SISU Idrottsutbildarna eller Stockholms Fotbollförbund. Förhoppningen är att föreningarna i zonen tillsammans och utefter zonens specifika önskamål kan sy ihop ett gemensamt utbildningsår med utbildningar, föreläsningar och samarbeten.