Beskrivning

En framgångsrik förening har tydliga riktlinjer och principer för sin styrning av ekonomiska, personella och materiella resurser. De bygger på en medvetenhet om hur kostnader påverkar individers möjligheter att var med och att skapa rättvisa förutsättningar att ta del av föreningens resurser. Det är styrelsen som är ansvariga för ekonomistyrningen. Det finns också arbetssätt och rutiner kring den ekonomiska hanteringen som säkerställer att föreningen har en ekonomi i balans.

Målbild

"En diplomerad förening har en policy för ekonomistyrning."

Kriterier att bedöma

  • Föreningen har en policy med riktlinjer och principer för den ekonomiska styrningen
  • Årsmötet fastställer föreningens verksamhetsplan och behandlar den ekonomiska planen för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
  • Styrelsen har rutiner för kontinuerlig uppföljning av ekonomin och fördelning av ekonomiska resurser till verksamheten, attester och firmateckningar
  • Lagkassor är en del av föreningens ekonomi och kontroll
  • Föreningen har en jämställd resursfördelning
  • Föreningen har en marknads- och evenemangsplan
  • Föreningen arbetar aktivt för att anläggningar (fotbollsplaner/klubbstuga) ska motsvara föreningens behov och önskemål
  • RF:s kontoplan, eller liknande, för ideella föreningar tillämpas
  • Föreningen har rutiner för att dels efterleva skatte- och momsregler, dels rutiner för att redovisa och betala in dessa i tid
 Förening  Kontaktperson  Email


Maila alla
NYHETER
2018-03-09
[StFF] Uppdatering i Fotbollszonen (Ändring av event)
Läs mera

2018-03-09
[StFF] Uppdatering av fotbollszonen (kontaktpersoner)
Läs mera

2018-02-24
[StFF] Uppdatering i Fotbollszonen (Ändring av event)
Läs mera

2017-12-12
[StFF] Datum för alla FSLL finns nu på Fotbollszonen.se
Läs meraVisa alla