Beskrivning

En framgångsrik förening jobbar strategiskt och kontinuerligt med att rekrytera, introducera, utveckla och behålla ledare. Kompetenta ledare i tillräckligt antal är en förutsättning för en fungerande fotbollsverksamhet och en bra spelarutbildning. En framgångsrik förening har en plan för hur man ska bedriva både formella tränarkurser och icke formell utbildning internt i föreningen för att ständigt utveckla ledarnas kompetens, säkerställa att kunskap kan omsättas i praktiken och att det finns stöttning till ledare.

En framgångsrik förening har en resursperson eller fler med goda pedagogiska egenskaper och en bra tränarbakgrund som kan vara föreningens interna utbildare, koordinator och coach för ledare.
I svensk fotboll rekryterar vi väldigt många nya föreningsdomare varje år, men väldigt få fortsätter ett andra år som domare. En framgångsrik förening jobbar proaktivt för att säkerställa en positiv matchmiljö för domare och har en roll som domaransvarig för att vara föreningens interna utbildare, koordinator och coach för föreningsdomarna.

Målbild

"En diplomerad förening har en ledarförsörjnings- och utbildningsplan. Föreningen har personer med uppdrag som tränarutbildningsansvarig, spelarutbildningsansvarig samt domaransvarig."

Kriterier att bedöma

 • Föreningen har en nedskriven plan för ledarförsörjning av både aktivitets- och organisationsledare
 • Föreningen har en årlig plan för utbildning av ledare
 • Föreningens ledare har en relevant utbildning och föreningen lever upp till utbildningskraven:
  • Minst en tränare per lag för 6-12-åringar har Tränarutbildning C
  • Minst en tränare per lag 13 år- har Tränarutbildning B Ungdom
  • Minst en tränare per futsallag har genomgått Grundkurs Futsal
  • Seniortränarna har genomgått minst UEFA B
  • I föreningen finns minst 1 tränare som genomgått Målvaktstränarutbildning C
  • I föreningen finns minst 1 tränare som genomgått Målvaktstränarutbildning B
 • Föreningen har en förteckning över ledarnas utbildningsnivå och utvecklingsbehov
 • Föreningen har en plan för och genomför föräldramöten
 • Föreningen har en plan och ett arbete för att ha lika många kvinnor som män som är ledare
 • Föreningen har en eller flera personer som har rollen tränarutbildningsansvarig
 • Föreningen har en eller flera personer som har rollen spelarutbildningsansvarig
 • Föreningen har en eller flera personer som har rollen domaransvarig
 • Föreningen begär begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för de som är anställda eller som har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn
 Förening  Kontaktperson  Email


Maila alla
NYHETER
2018-03-09
[StFF] Uppdatering i Fotbollszonen (Ändring av event)
Läs mera

2018-03-09
[StFF] Uppdatering av fotbollszonen (kontaktpersoner)
Läs mera

2018-02-24
[StFF] Uppdatering i Fotbollszonen (Ändring av event)
Läs mera

2017-12-12
[StFF] Datum för alla FSLL finns nu på Fotbollszonen.se
Läs meraVisa alla