Beskrivning

En framgångsrik förening har en tydlig gemensam syn på vad syftet med föreningen är och vilka värderingar verksamheten ska bygga på. Det bidrar till en förening där alla drar åt samma håll, där det blir tydligt för ledare, föräldrar och spelare hur verksamheten ska genomföras och styrelsen vet i vilken riktning och hur de ska leda föreningen.

Målbild

"En diplomerad förening har en tydlig verksamhetsidé, vision och värdegrund som tillsammans styr föreningens inriktning. En diplomerad förening har också en genomarbetad verksamhetsinriktning och verksamhetsplan med verksamhetsområden, målbeskrivningar och handlingsplaner som skapar en struktur för hur styrelsen ska leda arbetet för att uppfylla verksamhetsidé, vision och värdegrund."

Kriterier att bedöma

  • Föreningen har en tydlig verksamhetsidé, vision och värdegrund som bygger på idrottsrörelsens värdegrund och Fotbollens Spela lek och lär
  • Alla medlemmar har tagit del av och är insatta i föreningens verksamhetsidé, vision, värdegrund och verksamhetsinriktning
  • Styrelsen leder och styr arbetet mellan årsmötena
  • Styrelseledamöterna är utbildad i Fotbollens spela, lek och lär
  • Styrelsen genomför en värdegrundsutbildning om de sju diskrimineringsgrunderna
  • Föreningen genomför årligen föräldrautbildningar i Fotbollens spela, lek och lär
  • Föreningen gör varje år en omvärldsanalys och skapar en verksamhetsplan
  • Styrelsen följer kontinuerligt upp så att verksamheten leds utifrån föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund
 Förening  Kontaktperson  Email


Maila alla
NYHETER
2018-03-09
[StFF] Uppdatering i Fotbollszonen (Ändring av event)
Läs mera

2018-03-09
[StFF] Uppdatering av fotbollszonen (kontaktpersoner)
Läs mera

2018-02-24
[StFF] Uppdatering i Fotbollszonen (Ändring av event)
Läs mera

2017-12-12
[StFF] Datum för alla FSLL finns nu på Fotbollszonen.se
Läs meraVisa alla