Beskrivning

En framgångsrik förening har en långsiktig utbildningsplan som utgångspunkt för sin fotbollsverksamhet. Spelarutbildningsplanen är utgångspunkten för tränare i föreningen när de gör sin årsplanering, träningar och övningar och säkerställer att varje spelare får ett liknande utbildningsinnehåll och en progression i sitt lärande. Spelarutbildningsplanen ska leva upp till barn och ungdomars behov och ska spegla föreningens policy i praktisk fotbollsträning och utgå från barnkonventionen och barnrättsperspektivet. Behoven tillgodoses om tränarna skapar en miljö där grundförutsättningarna är att barn och ungdomar är trygga, mår bra och lär sig fotboll.

En framgångsrik förening har kunskap om människors olika önskemål kring hur de vill utöva fotboll. Den erbjuder en variation av olika verksamhetsformer där individens egna önskemål, ambitioner och förutsättningar avgör på vilket sätt den deltar i verksamheten.

Målbild

"En diplomerad förening har en spelarutbildningsplan som bygger på principerna i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan. En diplomerad förening erbjuder en variation av verksamhetsformer där spelare ges utrymme att vara med utifrån sin egen ambitionsnivå."

Kriterier att bedöma

  • Föreningen har en spelarutbildningsplan som används av alla tränare i föreningen och som bygger på principerna i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan
  • Föreningen har en policy och handlingsplan för hur de ska skapa en trygg miljö för barn och ungdomar och hur de ska agera om de upptäcker att miljön inte är trygg
  • Föreningen har en handlingsplan för hur de ska rekrytera, introducera och behålla barn och ungdomar i föreningen och vilka olika former av verksamhet de då ska erbjuda
  • Beskrivning av hur föreningen levandehåller ovanstående dokument
 Förening  Kontaktperson  Email


Maila alla
NYHETER
2018-03-09
[StFF] Uppdatering i Fotbollszonen (Ändring av event)
Läs mera

2018-03-09
[StFF] Uppdatering av fotbollszonen (kontaktpersoner)
Läs mera

2018-02-24
[StFF] Uppdatering i Fotbollszonen (Ändring av event)
Läs mera

2017-12-12
[StFF] Datum för alla FSLL finns nu på Fotbollszonen.se
Läs meraVisa alla