Zonen Stockholm Staden består dessa ungdomsföreningar (se nedan)