Ledarutbildning EIK 1


Datum: 2021-04-14
Tid: 18.30-21.30
Plats: Teams, du kommer få en länk mailad till dig ett par dagar före utbildningen

Vi kommer att gå igenom Ekerö IK  som förening (historia-nuläge-framtid), del 1.
Vi kommer att prata om vilket slags ledarskap vi vill ha i Ekerö IK, del 2.

Om din roll är "Tränare" i Ekerö IK så ska du som en del av utbildningen även genomföra SISU:s "Introduktionsutbildning för tränare", som är webbaserad och som du startar via denna länk: 
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/
SISUs utbildning tar ca 2-3 timmar och innehåller en kortare introduktion utifrån följande avsnitt: "Jag och svensk idrott, Jag och ledarskapet, Jag och träningen".
SISUs webbutbildning ska genomföras inom 14 dagar efter att du gått EIK1, efter att du registrerat dig så får du ett diplom, som du mailar till thomas.hjelte@ekeroik.se.
Utbildningen kan genomföras innan du går EIK1. 

Några dagar innan föreläsningen kommer de som anmält sig att få en Teamslänk för inloggning.

ANMÄLAN

Förnamn
Efternamn
Personnummer (yyyymmdd-nnnn)
Email
Telefon
Allergier eller annan information vi bör ha
Grupp/Lag (tex P02-1)
Förening

Anmälningstiden har passerats. Det går inte längre att anmäla sig.