Coachande Föräldraskap


Datum: 2018-12-12
Tid: 18-20,30 Bjuds på frukt och dryck
Plats: Tyresö Gymnasium, Aulan, Farmarstigen 7

DU ÄR DEN VIKTIGASTE PERSONEN I DITT BARNS LIV

OCH HUR KAN JUST DU STÖTTA DITT BARN PÅ BÄSTA SÄTT? 

HUR KAN DU LÄGGA GRUNDEN FÖR ETT

LIVSLÅNGT IDROTTANDE FÖR DITT/DINA BARN?


Du kommer att få kunskap om aktuell forskning, ett coachande förhållningssätt och idrottens nya riktlinjer. Vi kommer att prata om stödjande miljöer och hur du kan motivera ditt barn på bästa sätt.

 

Vad handlar fotbollen egentligen om? Är det resultat eller prestation, vinna eller utvecklas? Och som förälder, är du uppfostrare eller coach?

 

Det coachande föräldraskapet handlar om att släppa taget lagom mycket för att barnen ska få prova själva och inse att de själva kan. På så sätt kan de finna glädje och utvecklas på ett bra sätt. Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90% av alla barn och ungdomar i Sverige är eller har varit med i en idrottsförening. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

 

Men visste du att det varje dag finns barn som slutar att idrotta på grund av vuxnas beteende runt deras träningar och matcher? Ofta upplever inte föräldrarna att de pressar sina barn för hårt, men var femte barn känner hård press från föräldrar, tränare och andra vuxna.

 

ANMÄLAN

Förnamn
Efternamn
Personnummer (yyyymmdd-nnnn)
Email
Telefon
Allergier eller annan information vi bör ha
Grupp/Lag (tex P02-1)
Förening

Anmälningstiden har passerats. Det går inte längre att anmäla sig.