Obligatorisk träff i Nacka/Tyresö och Värmdö


Datum: 2021-02-02
Tid: 18.00 - 20.15
Plats: Teams - Du kommer få en länk skickad till dig ca tre dagar innan mötet

Zonens obligatoriska träff 2021

StFF:s årliga obligatoriska träff tillsammans med RF-SISU Stockholm innehåller viktiga områden för er i föreningens styrelse att ha kunskap om 2021. Bjud gärna in fler från föreningens styrelse till denna träff.

StFF:s prioriterade strategi ”Bättre matchmiljö” med presentation av ”tänket” och tillhörande aktiviteter under 2021. Även presentation av RF-SISU Stockholms "Trygg Idrottsmiljö" och arbetet med att utbilda värdegrundscoacher i föreningen.

Projektstöd IF
– Presentation av respektive organisations upplägg och paket för 2021

Förslag att lyfta S:t Erik-cupsfrågorna från Representantskapet.
Att istället genomföra en ungdomskonferens i augusti varje år. Samtalen på denna blir vägledande och beslut tas av StFF. 
Beslut om detta tas på Årsmötet i mars 2021.

"Snacka fritt"
 – Samtal kring aktuellt ämne i zonen. Du kommer efter denna anmälan få en Questbacklänk där du kan lämna dina förslag på diskussionsämnen. Vi kommer sedan under mötet och i grupper samtala och dokumentera för att sedan kort redovisa vad man kommit fram till.

V
älkommen!ANMÄLAN

Förnamn
Efternamn
Personnummer (yyyymmdd-nnnn)
Email
Telefon
Allergier eller annan information vi bör ha
Grupp/Lag (tex P02-1)
Förening

Anmälningstiden har passerats. Det går inte längre att anmäla sig.